Website Ngôi Sao Logistics đang bị dừng hoạt động vì Đã quá hẹn thanh toán 320 ngày kể từ ngày hoàn thành đưa vào sử dụng.

Vui lòng liên hệ thanh toán để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Xin cảm ơn!