Việt Nam là một nước có ngành nuôi tôm Hùm phát triển. Để nghề nuôi tôm Hùm phát triển một cách bền vửng cần phải thực hiện một số vấn đề sau:

  • Quản lý nguồn nước thải sinh hoạt và sản xuất đổ ra các Vịnh và vùng nuôi tôm.
  • Quản lý và xử lý các loại thức ăn cho tôm còn dư thừa tránh làm ô nhiểm nguồn nước
  • Tiến hành đàm phán cấp chính phủ để nhập khẩu tôm Hùm giống từ Indonesia.
  • Nghiên cứu sản xuất giống tôm hùm nhân tạo.
  • Cải tiến lồng bè và bổ sung các phương tiện khoa học vào quá trình nuôi tôm, nhằm phát triển nghề nuôi tôm bền vửng,
  • Không phụ thuộc vào thiên nhiên.

Công ty TNHH Ngôi Sao Logistics nhập khẩu tôm hùm giống.

Kiến nghị về việc: Nhập khẩu tôm hùm giống từ Indonesia về Việt Nam

Khai Hải quan và mua bán tôm hùm giống nhập khẩu.