Chức năng chủ yếu AWB

Chức năng chủ yếu AWB

  • Đăng ngày 11-08-2018

Đối tượng vận chuyển hàng không:
– Hành khách => vé
– Hàng hóa => vận đơn hàng không AWB

Hợp đồng chuyên chở:
AWB là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở đường hàng không được lập giửa người chuyên chở và người gửi hàng. Hợp đồng được người gửi hàng hay đại lý của người gửi hàng . Cũng có thể do người chuyên chở và đại lý người gửi hàng ký.

Trong trường hợp một đại lý cùng một lúc vừa thay mặt người người chuyên chở và thay mặt người gửi hàng thì AWB phải ký hai lần.

Bằng chứng việc nhận hàng:
AWB là giấy biên nhận về hàng đả được giao cho người chuyên chở, chứng minh việc lô hàng được giao trong điều kiện hoàn hảo trừ khi có nhận xét khác và cũng chứng minh là những chỉ dẩn giao hàng trong nội dung mà thư chỉ dẩn của người gửi hàng đã được chấp nhận.

Hóa đơn cước phí:
AWB là cơ sở cho việc thanh toán cước phí vì nó có thể chỉ ra những chi phí mà người nhận hàng cần phải thanh toán , những chi phí còn nợ đại lý của người chuyên chở.

Giấy chứng nhận bảo hiểm:
AWB có thể được dùng như một giấy chứng nhận về mục đích bảo hiểm nếu người chuyên chở có khả năng bảo hiểm chuyến hàng và nhười gửi hàng yêu cầu.

Giấy Hải Quan:
AWB được dùng như một chứng từ cơ bản dể xuất trình khai báo Hải Quan

Là hướng dẩn viên đối với nhân viên hàng không:
AWB là một bản hướng dẩn đối với nhân viên của người chuyên chở vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho người làm hàng, gửi và giao hàng. Bao gồm những chi dẫn:

  • Hàng gửi đi đâu
  • Cho ai
  • Ai thanh toán tiền
  • Nó đi kèm theo hàng hóa để nhận biết hàng 

Vận đơn hàng không, không thể chuyển nhượng được do nó không thể hiện hàng hóa mua bán.