Nhiệm vụ của Operation

Nhiệm vụ của Operation

  • Đăng ngày 11-08-2018

Chúng ta cần phải có một số kiến thức chuyên môn nhất định về làm hàng không(Handling facilities). Một sơ suất nhỏ của Operation sẽ trả giá bằng bằng tiền của chính nhân viên Operation và uy tín của công ty.

Các công việc nên biết :

  • Đối với hàng dể vở phải chèn lót cẩn thận
  • Đối với hàng súc vật sống (living animal) phải được nhốt , chứa trong chuồng thích hợp . Chú ý việc đảm bảo điều kiện sống và chăm sóc chúng trong suốt quá trình vận chuyển.
  • Đối với hàng dể hỏng, tươi sống (preshable goods): như rau quả , hàng đông lạnh phải có kỷ thuật và phương tiện chuyên dùng. Đối với hàng đông lạnh phải đặt đá khô đủ để đảm bảo chất lượng hàng trong khoản thời gian hàng đến nơi đến, và trên MAWB,HAWB phải ghi rỏ việc giử độ lạnh  thích hợp cho lô hàng.
  • Đối với hàng nguy hiễm (Dangerous goods) như hóa chất, súng đạn, chất nổ thì phải có giấy chứng nhận được phép làm hàng nguy hiểm do IATA cấp.
  • Đối với các loại hàng đặc biệt : đồng đen , vàng ,tín phiếu,thi hài phải dán nhản đặt biệt phải chú ý nơi đặt hàng.
  • Đối với những lô hàng có tỉ trọng cao (high density cargo) như vàng, thiết bị điện tử . Thì khối lượng thực tế cả bì (gross weigh= GW), củng là khối lượng tính cước (chargeable weight).