B1: Xin danh mục miễn thuế:

Hồ sơ xin danh mục Cục Hải Quan:

 • Công văn xin danh mục ( mẫu số 5): 02 bản chính
 • Danh mục xin miễn thuế Tiếng Việt, có đầy đủ tên hàng, quy cách, quy chuẩn và Trị giá của từng dòng hàng ( mẫu 06) : 02 bản chính
 • Công văn xin kiểm hóa tại chân công trình: 02 bản chính
 • Thuyết minh dự án ( bản gốc hoặc bản sao công chứng phường xã)
 • Quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh và thành phố cấp: 02 bản sao công chứng (còn có giá trị sử dụng, chưa quá 6 tháng kể từ ngày sao cho đến hôm nộp danh mục)
 • 01 sơ đồ thiết kế khu vực kiểm tra hàng hóa tại công ty.( đóng dấu treo công ty) hoặc giám đốc ký đóng dấu bên dưới luôn.
 • 02 giấy giới thiệu
 • Hợp đồng nhà thầu ( nếu sau này nhà thầu nhập khẩu hàng).

Hồ sơ xin Chi cục Hải quan thì làm điều 7, điều 8 thông tư 14/2015/TT-BTC

B2: Tiến hành nhập khẩu hàng hóa:

Hồ sơ Hải quan gồm có:

 • Tờ khai Hải quan
 • Danh mục miễn thuế cùa cục và chi cục HQ
 • Phiếu trừ lùi
 • Invoice/Packing list (Bản sao)
 • Bill (Bản sao)
 • Hóa đơn hãng tàu (Cộng các phí D/O,CIC,phí vệ sinh cont vào trị giá để khai tờ khai),(bản sao)