Hồ sơ HQ gồm có:

  • Tờ khai HQ, đối với hàng mậu dịch khai loại hình A11, đối với hàng phi mậu dịch khai loại hình H11.
  • Invoice/Packing list (Bản sao)
  • Bill (Bản sao)
  • Hóa đơn hãng tàu (Cộng các phí D/O,CIC,phí vệ sinh cont vào trị giá để khai tờ khai, Ngoài ra điều kiện giao hàng là FOB phải cộng cước vào tính thuế) (bản sao)
  • Các giấy tờ khác nếu có (giấy phép, C/O,…)

Hệ thống sẽ tự động phân luồng :

  • Luồng 1: ( luồng xanh) thông quan hàng hóa
  • Luồng 2: (luồng vàng ) kiểm tra tính hợp lệ của hàng hóa thông qua bộ chứng từ giấy.
  • Luồng 3: ( luồng đỏ) kiểm tra thực tế hàng hóa đúng theo khai báo không ?