Xin giấy phép của Cục thú y. Hồ sơ xin giấy phép của cục thú y theo điều 04 thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT
Khi có giấy phép của Cục thú y tiến hành nhập khẩu, thủ tục như sau:

B1: Đăng ký kiểm dịch thú y vùng IV, hồ sơ như sau:

 • Đơn xin kiểm dịch Mẫu 03 TS Phụ lục V thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT (2 bản)
 • Invoice/Packing list (Bản sao)
 • Bill (Bản sao)
 • Văn bản chấp thuận kiểm dịch của Cục Thú y (Bản sao)
 • Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (Bản chính)

Sau khi đăng ký KD thì cục thú y vùng IV sẽ đóng dấu, kí tên trả lại 1 bản đơn xin kiểm dịch để mở tờ khai HQ.

B2: Đăng ký tờ khai hải quan hồ sơ gồm có:

 • Tờ khai Hải quan
 • Đơn kiểm dịch
 • Invoice/Packing list (Bản sao)
 • Bill (Bản sao)
 • Hóa đơn hãng tàu (Cộng các phí D/O,CIC,phí vệ sinh cont vào trị giá để khai tờ khai, Ngoài ra điều kiện giao hàng là FOB phải cộng cước vào luôn để tính thuế) (bản sao)
 • Công văn đưa hàng về kho bảo quan.

Sau khi đăng ký tờ khai xong tiền hành kéo hàng ra cho bên Kiểm dịch thú y vùng IV lấy mẫu và HQ kiểm hóa. Bên KD cấp cho DN 1 mẫu giấy đi đường để DN giải tỏa hàng hóa đưa về kho.

Sau 3-7 ngày nếu Tôm bình thường thì bên KD cấp giấy chấp nhận đạt yêu cầu, thì đưa giấy đó lcho HQ để thông quan tờ khai.